കാദർ….

പണ്ട് പണ്ട്.. എന്നുവച്ചാൽ ഒരു 30-35 കൊല്ലം മുൻപ്… പൊന്നാനി എന്ന ദേശത്തു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. പേര് കാദർ.😎
.
.
.
.
.
ക്ലാസിലെ ഏറ്റവും മണ്ടനായ കുട്ടിയായിരുന്നു കാദർ……………..😇😇
.
.
.
.
പഠിപ്പിൽ ഏറ്റവും പിറകിലാനണെങ്കിലും അവന്റെ ആന മണ്ടത്തരങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല…?..😤😍
.
.
.
.
.
സഹിക്കെട്ട് ഹെഡ് ടീച്ചർ അവനെ സ്കൂളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി……….
.
.
.
.
.
സങ്കടത്തോടെ അവന്റെ ഉമ്മ കൊച്ചിയിലേക്ക് വീടുമാറി അവനെ അവിടെ ഉള്ള സ്കൂളിൽ ചേർത്തു……………….. 🙁
.
.
.
.

25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു.. ……………
.
.
.
.
പണ്ടത്തെ ഹെഡ് ടീച്ചർ ഹൃദയത്തിന്റെ കംബൌണ്ട് വാളിനു ഓപ്പറേഷനായി കൊച്ചിയിലെത്തുന്നു…………… 🙁
.
.
എല്ലാ ഡോക്ടര്മാരും പരിശോധിച്ചു……………………..
.
.
.
.
.
അവർ പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്ടുനു മാത്രമേ ഈ ഓപറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് അവരെ വിളിച്ചു വരുത്താം……
.
.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നു ഓപറേഷൻ കഴിഞ്ഞു……………….. 🙂 🙂
.
.
.
ടീച്ചറെ വെന്റിലെട്ടരിലെക് മാറ്റി…………..
.
.
ടീച്ചർ മെല്ലെ കണ്ണ് തുറന്നു……….
.
.
.
.
.
സുന്ദരാനായ യുവ ഡോക്ടർ മുന്നിൽ…………. 🙂
.
.
.
.
.
.
. തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഡോക്ടറോട് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ടീച്ചർ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു………….
.
.
.
ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ ഡോക്ടർ ടീച്ചറുടെ നെറ്റിയിൽ തലോടുംബോഴേക്കും ടീച്ചറുടെ മുഖം വിളറി .. ………………
എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കൈകൾ ഉയർത്തിയെങ്കിലും അത് താണു.. കണ്ണുകൾ എന്നെന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞു… …………. 🙁
.
.
.
.എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അറിയാതെ ഞെട്ടിയ ഡോക്ടർ കണ്ടത് …………….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
വെന്റിലെട്ടരിന്റെ പിൻ ഊരി വാക്വം ക്ലീനർ പ്ലഗ്ഗിൽ കുത്തി മുറി വൃത്തിയാക്കുന്ന നമ്മുടെ കാദറിനെയാണ്…………………….
.
.
.
.
.
.
.
അവനിപ്പോൾ അവിടെ ക്ലീനറാണ്..
.
.
.
.
.

കാദർ ആയിരിക്കും ആ യുവ ഡോക്ടർ എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം, ഇന്ത്യൻ സിനിമയും, സീരിയലും,കണ്ടു വളർന്നത് കൊണ്ടാണ്. 😀 😀 😀 😀 😀

.
.
.
കാദർ എന്നും കാദർ തന്നെ…😝😝😝😂😂😂😂 😂😂😂😂😂

You may also like...

error: Content is protected !!