ഗള്‍ഫിലേക്ക് ഇന്നലെ വന്നതാ പാവം പരിചയക്കുറവാ….😁😁😁😁