Tagged: Stories

കാദർ….

പണ്ട് പണ്ട്.. എന്നുവച്ചാൽ ഒരു 30-35 കൊല്ലം മുൻപ്… പൊന്നാനി എന്ന ദേശത്തു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. പേര് കാദർ.😎 . . . . . ക്ലാസിലെ ഏറ്റവും മണ്ടനായ കുട്ടിയായിരുന്നു കാദർ……………..😇😇 . . . . പഠിപ്പിൽ ഏറ്റവും പിറകിലാനണെങ്കിലും അവന്റെ ആന...

error: Content is protected !!